Edukacija

Osim party programa, tijekom tjedna redovito se održavaju individualne i grupne logopedske terapije, te pripreme predškolaca za što lakši i spremniji polazak u školu.

Pripreme

Kroz školsku godinu, uz uvjet da redovito pohađaju Školicu, djeca će:
– savladati predvještine čitanja i pisanja (rimu, slogove, izdvajanje prvog i zadnjeg glasa/slova, razdvajanje riječi na glasove i stapanje glasova u riječi…)
– razvijati će vještinu pripovijedanja
– razvijati će predmatematičke vještine
– raditi će i uvježbavati grafomotoriku
– razvijati će vještine hvata olovke, orijentacije na papiru i vizualne percepcije

Poticati će se:
– djetetov socio-emocionalni razvoj
– samostalnost, upornost, disciplina
– spremnost na suradnju, kolegijalnost, uvažavanje sugovornika
– razvoj pažnje i pamćenja, te logičkog zaključivanja kroz razne društvene igre, zadatke, labirinte, slike, zagonetke…

Program se odvija dva puta tjedno po 45 min

Logoped

Individualna logopedska terapija, prilagođena potrebama pojedinog djeteta, učestalost prema stručnoj procjeni i u skladu s dogovorom s roditeljima